LINKI

Sieć Badawcza Łukasiewicz
https://lukasiewicz.gov.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej
http://www.ite.waw.pl/

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/

Ministerstwo Cyfryzacji

https://mc.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Polskie Centrum Akredytacji
http://www.pca.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
http://www.pkn.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

EEPCA/ETICS
http://www.eepca.eu

ENEC
http://www.eepca.eu/page.php?p=2

ENEC +
http://www.eepca.eu/page.php?p=7

IEC System of Conformity Assessment Schemes  for Electrotechnical Equipment and Components  ( IECEE CB Scheme )
http://www.iecee.org