Ocena zgodności

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM, jako jednostka notyfikowana nr 1451, prowadzi ocenę zgodności w zakresie poniższych dyrektyw:

 • null

  Dyrektywa EMC

  – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (poprzednio dyrektywa 2004/108/WE),

 • null

  Dyrektywa maszynowa

  2006/42/WE wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, z dnia 21 października 2008 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008, nr 199, poz. 1228),

 • null

  Rozporządzenie 2016/426 (GAR)

  dotyczące urządzeń spalających paliwa gazowe,

Certyfikacja

Biuro Certyfikacji Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM prowadzi certyfikację wyrobów w następującym zakresie :

 • null

  Certyfikacja zgodności z normą wg programu PR-01N (akredytacja PCA AC 044)

  – Certyfikacja potwierdzająca zgodność wyrobu z określoną normą (normami) na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 • null

  Certyfikacja na znak ENEC i ENEC+

  ENEC to ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego, wyrobów AGD i innych.

 • null

  Certyfikacja wg IECEE

  Certyfikacja zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych IECEE CB Scheme.

Badania

Laboratorium Badawcze Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji  nr AB003  działa zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025: 2005, jest również akredytowane w systemie europejskim EEPCA/ETICS , ECS ENEC  i CCA oraz  międzynarodowym  IECCE CB.

Laboratorium  wykonuje badania :

 • null

  bezpieczeństwa użytkowania

 • null

  badania fotometryczne, w tym oddziaływania fotobiologicznego

 • null

  kompatybilności elektromagnetycznej EMC oraz widma radiowego

Prototypy i produkcja doświadczalna

Biuro Certyfikacji Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM prowadzi certyfikację wyrobów w następującym zakresie :

 • null

  Certyfikacja zgodności z normą wg programu PR-01N (akredytacja PCA AC 044)

  – Certyfikacja potwierdzająca zgodność wyrobu z określoną normą (normami) na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

 • null

  Certyfikacja na znak ENEC i ENEC+

  ENEC to ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego, wyrobów AGD i innych.

 • null

  Certyfikacja wg IECEE

  Certyfikacja zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych IECEE CB Scheme.