Certyfikacja wyrobów

Biuro Certyfikacji Łukasiewicz-IMiF Oddział PREDOM prowadzi certyfikację wyrobów w następującym zakresie :

  • Certyfikacja zgodności z normą wg programu PR-01N (akredytacja PCA AC 044)

Certyfikacja potwierdzająca zgodność wyrobu z określoną normą (normami) na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

  • Certyfikacja na znak ENEC i ENEC+

ENEC to ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego, wyrobów AGD i innych. Łukasiewicz-IMiF Oddział PREDOM–jest członkiem Porozumienia ENEC – Agreement on the use of a commonly agreed mark of conformity for electrical products and components complying with European Standards i jest upoważniony do przeprowadzania badań i wydawania licencji na znak ENEC i ENEC+.

ENEC+ jest wydawany w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych.

W ramach procedury przyznawania licencji przeprowadzane są badania laboratoryjne, kontrola w zakładzie produkcyjnym i certyfikacja zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych (dostępnych na www.etics.org)

  • Certyfikacja wg IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechical Equipment and Components (IECEE) w programie IECEE CB Scheme dla wzajemnego uznawania certyfikatów z badań dla sprzętu elektrycznego (Schemat CB)

IECEE CB Scheme to międzynarodowy program wzajemnej akceptacji sprawozdań z badań i certyfikatów dotyczących bezpieczeństwa komponentów, sprzętu i wyrobów elektrycznych i elektronicznych.

Certyfikacja zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych IECEE (dostępnych na www.iecee.org)

Podstawą certyfikacji są normy IEC.
Wynikiem certyfikacji jest wydanie uznanego na całym świecie certyfikatu CB.

  • CCA – certification

Certyfikacja CCA (w ramach Cenelec Certification Agreement)

Certyfikacja jest prowadzona zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych CCA GROUP (CENELEC Certification Agreement).
Podstawą certyfikacji są normy EN.
Wynikiem certyfikacji jest wydanie uznanego w całej Europie dokumentu Notification of Test Result (NTR) uznawanego przez europejskie jednostki certyfikujące przy wydawaniu swoich narodowych certyfikatów.

  • CCA – EMC certification

Certyfikacja jest prowadzona zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach i dokumentach operacyjnych CCA EMC GROUP.
Podstawą certyfikacji są normy EN dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej. Wynikiem certyfikacji jest wydanie licencji na używanie znaku CCA-EMC:

Certyfikacja w ramach CCA i IECEE CB jest prowadzona dla: elektrycznego sprzętu domowego i podobnego, urządzeń elektronicznych, sprzętu oświetleniowego oraz elektronarzędzi.
Certyfikacja w ramach CCA-EMC prowadzona jest dla wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

  •  ZHAGA

Certyfikacja opraw oświetleniowych jest prowadzona zgodnie z zasadami wg ZHAGA Book 18 ZHAGA

W ramach procedury przeprowadzane są badania laboratoryjne, i certyfikacja zgodnie z zasadami i przepisami określonymi w procedurach ZHAGA (dostępnych na www.zhagastandard.org)

 

Proces certyfikacji
Proces certyfikacji wyrobów zgłoszonych przez dostawcę do certyfikacji przebiega według poniższego schematu:

 

 

 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA ORAZ FORMULARZE WNIOSKÓW PRZEKAŻĄ PAŃSTWU NASI PRACOWNICY

Paweł Oziębło,

Adam Jurak

tel. (+48) 22 846 54 31 wew. 248
e-mail obr@predom.com.pl