W PREDOM przeprowadzamy kompleksowe badania i certyfikacje opraw oświetleniowych LED. W naszym laboratorium zespół wykwalifikowanych specjalistów testuje oprawy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, parametrów funkcjonalnych, fotometrycznych, kolorometrycznych oraz trwałości. Na podstawie przeprowadzonych badań nasze Biuro Certyfikacji wydaje Certyfikaty.

Energooszczędne oświetlenie LED coraz częściej zastępuje kosztowne oświetlenie tradycyjne, zwłaszcza w przestrzeni użyteczności publicznej. Uruchomiony właśnie program „Rozświetlamy Polskę” ma na celu zastąpienie kosztownego i przestarzałego oświetlenia dróg na terenie całego kraju technologią LED, zapewniającą dłuższą żywotność i niższe zużycie energii.

Rozswietlamy Polske - certyfikacja

Nowoczesne oprawy LED montowane na drogach są nie tylko energooszczędne, ale oferują możliwość wykorzystania inteligentnego sterowania  i dostosowania natężenia światła co pozwala na lepszą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zgodnie z warunkami programu “Rozświetlamy Polskę” instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy i jednocześnie posiadać łącznie certyfikaty ENEC, ENEC+, ZHAGA-D4i

 

Predom to jedyna firma w Polsce posiadająca akredytacje na przyznawanie wszystkich trzech certyfikatów.

ENEC  to ogólnoeuropejski znak certyfikacyjny potwierdzający zgodność wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN dotyczącymi bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, w tym sprzętu oświetleniowego, wyrobów AGD i innych.

ENEC+ jest rozwinięciem certyfikacji ENEC w zakresie funkcjonalności wyrobów oświetleniowych a w celu jego uzyskania należy dodatkowo dokonać pomiarów wydajności i zużycia energii.

Jesteśmy członkiem Porozumienia ENEC – Agreement on the use of a commonly agreed mark of conformity for electrical products and components complying with European Standards i upoważnieni do przeprowadzania badań i wydawania licencji na znak ENEC i ENEC+.

ZHAGA – D4i – Zhaga jest globalną organizacją branży oświetleniowej, która standaryzuje komponenty oświetlenia LED (m.in. moduły LED i zasilacze LED). Zhaga połączyło niedawno siły z organizacją DiiA, aby opracować jeden uniwersalny program certyfikacji Zhaga-D4i. Program ten obejmuje wszystkie najważniejsze funkcje, takie jak dopasowanie mechaniczne, komunikacja cyfrowa, raportowanie danych i zapotrzebowanie na energię elektryczną w jednej oprawie oświetleniowej. PREDOM jako członek konsorcjum Zhaga posiada uprawnienia do wydawania certyfikacji Zhaga-D4i.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat trybu postepowania, badań i certyfikacji ENEC, ENEC+ i ZHAGA-D4i prosimy o kontakt:

Paweł Oziębło

+48 501 384 054

Adam Jurak

+48 506 657 212