Laboratorium Metrologiczne działa zgodnie z wymaganiami i normy PN-EN 17025 i posiada certyfikat akredytacji Nr AP 153 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W zakresie akredytacji oferujemy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w dziedzinie:

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • analogowe i cyfrowe mierniki napięcia stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki prądu stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki rezystancji (DC),
 • multimetry.

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr. inż Marek Starczewski

tel. (+48) 22 846 54 31 w. 340

e-mail: metrologia@predom.com.pl

Poza zakresem akredytacji oferujemy wzorcowania w następujących dziedzinach:

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • mierniki rezystancji izolacji,
 • mierniki pojemności,
 • mierniki parametrów sieci energetycznych,
 • mierniki rezystancji obwodu ochronnego,
 • mierniki prądu upływowego,
 • kilowoltomierze i próbniki wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Wielkości elektryczne w.cz.:

 • generatory wyładowań elektrostatycznych (ESD),
 • generatory serii szybkich elektrycznych stanów przejściowych (EFT/B),
 • generatory udarów,
 • sieci sztuczne,
 • cęgi absorbcyjne,
 • sondy napięciowe,
 • układy CDN,
 • tłumiki.

Wielkości geometryczne:

 • przyrządy suwmiarkowe,
 • przyrządy mikrometryczne,
 • przyrządy czujnikowe,
 • kątomierze,
 • kątowniki 90°,
 • płytki wzorcowe.

Temperatura:

 • termometry szklane cieczowe,
 • termometry elektroniczne współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi, półprzewodnikowymi i termoelementami.

Ciśnienie:

 • ciśnieniomierze sprężynowe i elektroniczne.

Laboratorium Metrologiczne posiada wysokiej klasy wyposażenie do wzorcowania. Stosowane wzorce mają zapewnione odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych poprzez ich wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar lub w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.