Laboratorium Metrologiczne działa zgodnie z wymaganiami i normy PN-EN 17025 i posiada certyfikat akredytacji Nr AP 153 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

W zakresie akredytacji oferujemy usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych w dziedzinie:

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • analogowe i cyfrowe mierniki napięcia stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki prądu stałego i przemiennego,
 • analogowe i cyfrowe mierniki rezystancji (DC),
 • multimetry.

Wykonujemy także:

– certyfikację urządzeń pomiarowych
– kalibrację urządzeń elektrycznych
– badania metrologiczne

Poza zakresem akredytacji oferujemy wzorcowania urządzeń w następujących dziedzinach:

Wielkości elektryczne DC i m.cz.:

 • mierniki mocy czynnej, biernej i pozornej,
 • mierniki rezystancji izolacji,
 • mierniki parametrów sieci energetycznych,
 • mierniki rezystancji obwodu ochronnego,
 • mierniki prądu upływowego,
 • kilowoltomierze i próbniki wytrzymałości elektrycznej izolacji.

Temperatura:

 • termometry elektroniczne współpracujące z czujnikami rezystancyjnymi, półprzewodnikowymi i termoelementami.

Laboratorium Metrologiczne posiada wysokiej klasy wyposażenie do wzorcowania urządzeń. Stosowane wzorce mają zapewnione odniesienie do państwowych wzorców pomiarowych poprzez ich wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar lub w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr inż. Przemysław Wróblewski

tel: +48 609 026 610

tel: +48 22 846 54 31 w. 340

e-mail: metrologia@predom.com.pl

LINK DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO