Sieć Badawcza Łukasiewicz
https://lukasiewicz.gov.pl/

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
https://imif.lukasiewicz.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Cyfryzacja KPRM – Departament Telekomunikacji
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/departament-telekomunikacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.nauka.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Polskie Centrum Akredytacji
http://www.pca.gov.pl

Polski Komitet Normalizacyjny
http://www.pkn.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
http://www.uokik.gov.pl/

ETICS
http://www.etics.org

ENEC

https://www.enec.com

ENEC +

https://www.enecplus.com

CCA

https://www.cca-cert.com

Inspekcje:

https://www.cig-cert.com/ (or https://www.cig-insp.com/)

IEC System of Conformity Assessment Schemes  for Electrotechnical Equipment and Components  ( IECEE CB Scheme )
http://www.iecee.org

ZHAGA Consortium
https://www.zhagastandard.org/certification/certification-and-testing.html