Certyfikacja systemów zarządzania

ITE Oddział PREDOM posiada akredytacje nr AC 134 PCA na certyfikację systemów zarządzania jakością zgodną z normą PN-EN ISO/IEC 17021.

ITE Oddział PREDOM prowadzi certyfikację systemów zarządzania jakością według normy:PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie:

kod EA BRANŻA PKD/EKD/NACE
17. Metale i wyroby metalowe 24 bez 24.46, 25 bez 25.4, 33.11
18. Maszyny i osprzęt do nich 25.4, 28, 30.4, 33.12, 33.2
19. Urządzenia elektryczne i optyczne 26, 27, 33.13, 33.14, 95.1

 

Procedura certyfikacji systemów zarządzania obejmuje:

  • przekazanie klientowi informacji wstępnej obejmującej wykaz stosownych wymagań – kryteriów oceny,
  • weryfikacja dokumentów złożonych przez klienta wraz ze zleceniem,
  • zawarcie z klientem umowy dotyczącej zlecenia certyfikacyjnego i nadzoru nad wydanym certyfikatem,
  • wykonanie badania, którego celem jest określenie stopnia zgodności z obowiązującymi wymaganiami,
  • w przypadku potwierdzenia przez wyniki weryfikacji dokumentów i badania, zgodności z obowiązującymi wymaganiami, podjęcie decyzji o wydaniu certyfikatu,
  • wystawienie i zarejestrowanie certyfikatu,
  • wydanie certyfikatu klientowi
  • nadzór

Szczegółowe informacje nt. prowadzonej certyfikacji systemów zarządzania znajdują się w publikacji pt.”Zasady Certyfikacji systemów zarządzania prowadzonej przez ITE Oddział PREDOM” w zakładce Informator.

WSZELKICH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI ORAZ WZORY FORMULARZY WNIOSKÓW O CERTYFIKACJĘ PRZEKAŻĄ PAŃSTWU NASI PRACOWNICY

 

 

 

KIEROWNIK BIURA

inż. Joanna Walczak-Złotkowska

tel. (+48) 22 846 18 26

tel. (+48) 22 846 54 31 w.290, 248
fax: (+48) 22 846 19 05
e-mail obr@predom.com.pl