Informator

Na naszej stronie informacyjnej znajdą Państwo plik w którym opisujemy :

  • Wykaz programów certyfikacji
  • Informator pt.„Zasady i procedury certyfikacji wyrobów i oceny zgodności prowadzonej przez Biuro Certyfikacji ITE Oddział PREDOM”
  • Informator pt.„Zasady certyfikacji systemów zarządzania prowadzonej przez ITE Oddział PREDOM”
  • Wykaz ważnych akredytowanych certyfikacji systemu zarządzania jakością wydanych i nadzorowanych przez ITE Oddział PREDOM
  • Wykaz zawieszonych i cofniętych certyfikacji systemów zarządzania
  • Wykaz zawieszonych i cofniętych certyfikatów dot. oceny zgodności
  • PROCEDURA BCQ-05/ BCW-06 Procedura odwoławcza

Plik informacyjny do pobrania