Pracownia badań oświetlenia, wyrobów medycznych, elektroniki, osprzętu i komponentów elektrycznych

Pracownia wykonuje badania bezpieczeństwa, hałasu, cech funkcjonalnych dla oznakowania ENEC, ENEC+, B, CCA, CB i  CE wg norm zharmonizowanych dla n/w dyrektyw:

 • dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
 • dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej urządzeń do zasilania opraw oświetleniowych 2000/55/WE
 • dyrektywa wyroby medyczne 93/42/WE
 • dyrektywa hałasu 2000/14/WE
 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • dyrektywa ekoprojekt 2009/125/WE

Badania prowadzone są dla dużej grupy wyrobów elektrycznych , elektronicznych , oświetleniowych m.in.:

 • opraw oświetleniowych w tym m.in. opraw LED oraz opraw do oświetlenia awaryjnego
 • podzespołów w tym m.in. urządzeń do zasilania opraw oświetleniowych, modułów LED
 • urządzeń techniki biurowej i informatycznej
 • sprzętu elektronicznego w tym m.in. sprzętu w technice cyfrowej
 • wyrobów medycznych
 • wyrobów do diagnostyki in-vitro
 • sprzętu laboratoryjnego i pomiarowego
 • regulatorów
 • przewodów, gniazd, łączników

 

Oświetlenie

Wykonujemy badania opraw oświetleniowych, opraw oświetleniowych awaryjnych z modułami LED oraz tradycyjnymi źródłami światła a także podzespołów do opraw oświetleniowych w tym m. in. zasilaczy elektronicznych i elektromagnetycznych, modułów LED.
Badania przeprowadzamy zgodnie z wymaganiami n/w norm w zakresie:
1. bezpieczeństwa elektrycznego i oceny właściwości funkcjonalnych :

 • seria norm EN 60598   oprawy oświetleniowe
 • seria norm EN 61347 zasilacze do lamp i modułów sterujących
 • EN 62031 moduły LED
 • EN 62471 bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
 • EN 62384 wymagania funkcjonalne dla modułów sterujących LED
 • EN 60921 stateczniki do świetlówek
 • EN 60923 stateczniki do lamp wyładowczych
 • EN 60927 urządzenia zapłonowe
 • IEC 62717 wymagania funkcjonalne dla modułów LED
 • IEC 62772-1 wymagania funkcjonalne dla opraw oświetleniowych opraw LED
 • IEC 62772-2-1 wymagania funkcjonalne dla opraw LED
 • EN 13032 pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych
 • IEC/TR 62778 zastosowanie normy IEC 62471 dla oceny ryzyka zagrożenia światłem niebieskim emitowanym przez źródła światła i  oprawy oświetleniowe

2. parametrów fotometrycznych:

 • rozsył światłości
 • strumień świetlny
 • współczynnik oddawania barw CRI
 • temperatura barwowa CCT
 • współrzędne chromatyczności
 • sprawność

 

 

 

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Tomasz Małyska

Tel. (+48) 22 846-54-31 w.317

e-mail: tmalyska@predom.com.pl