Pracownia badań sprzętu AGD i elektronarzędzi

 

Pracownia wykonuje:

  • badania bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu AGD i elektronarzędzi na zgodność z normami zharmonizowanymi z dyrektywami 2014/35/UE (LVD) i 2006/42/WE (maszynowa) oraz badania dla certyfikacji m.in. ENEC, CCA, IECEE CB Scheme
  • badania bezpieczeństwa i efektywności energetycznej gazowego sprzętu AGD na zgodność z normami zharmonizowanymi z rozporządzeniem 2016/426 (GAR)
  • badania cech funkcjonalnych, w tym efektywności energetycznej na zgodność z dyrektywami 2009/125/WE (ekoprojekt), oraz 2010/30/UE (etykiety energetyczne) w połączeniu z rozporządzeniami 1275/2008, 643/2009, 1060/2010, 1015/2010, 1061/2010, 65/2014, 66/2014
  • badania na zgodność z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014r. w sprawie najniższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy.

 

 

Pracownia wyposażona jest w specjalistyczny zespół stanowisk

KIEROWNIK PRACOWNI

inż. Leszek Przyborowski

tel. (+48) 22 846 54 31 w.316
e-mail lprzyborowski@predom.com.pl