Badamy następujące rodzaje sprzętów:

 • oprawy oświetleniowe oraz oprawy do oświetlenia awaryjnego
 • podzespoły, m.in. urządzeń do zasilania opraw oświetleniowych, modułów LED
 • urządzenia techniki biurowej i informatycznej, m.in. sprzęt w technice cyfrowej
 • wyroby medyczne,
 • wyroby medyczne do diagnostyki in vitro
 • sprzęt laboratoryjny i pomiarowy
 • regulatory
 • gniazda, łączniki

Zakres badań:

 • do certyfikacji ENEC, ENEC +, IECEE / CB, ZHAGA, B, CCA
 • dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE
 • dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej urządzeń do zasilania opraw oświetleniowych 2000/55/WE
 • rozporządzenie 2017/745 (wyroby medyczne)
 • rozporządzenie 2017/746 (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro)
 • dyrektywa hałasu 2000/14/WE
 • dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
 • dyrektywa ekoprojekt 2009/125/WE

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Tomasz Małyska

Tel. (+48) 22 846-54-31 w.317

e-mail: tmalyska@predom.com.pl