Baza produktów EPREL

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki Oddział PREDOM zapewnia usługi kierowane do Producentów oraz Importerów w zakresie badań oraz wsparcia przy rejestracji produktów w Europejskiej bazie produktów EPREL.

Zapewniamy możliwość wykonania kompleksowych badań umożliwiających wykonanie „Dokumentacji technicznej produktu” niezbędnej przy rejestracji produktów w Europejskiej bazie produktów EPREL wg wymagań Rozporządzenia 2019/2015 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła.

ENERG

Czy wiesz, że:

  • z dniem 28.02.2023 kończy się 18 miesięczny okres przejściowy obowiązujący od dnia 01.09.2021.
  • od 01.03.2023 obowiązuje zakaz sprzedaży produktów oświetleniowych oznakowanych starą etykietą energetyczną niezgodną z wymaganiami Rozporządzenia 2019/2015
  • Producenci oraz Importerzy produktów oświetleniowych mają obowiązek rejestracji źródeł światła oraz modułów LED w Europejskiej bazie produktów EPREL
  • od 01.03.2023 stare etykiety umieszczone na opakowaniach bądź dołączone do produktu muszą być zaklejone nową etykietą energetyczną
  • kod QR umieszczony na etykiecie energetycznej umożliwia szybki dostęp do specyfikacji technicznej umieszczonej podczas rejestracji w bazie EPREL
  • za brak rejestracji produktów w bazie Eprel lub wprowadzenie błędnych parametrów technicznych Organy nadzoru rynku mają prawo nałożyć sankcje zarówno w stosunku do dostawców jak i punktów sprzedaży.

Łukasiewicz – IMiF oddział PREDOM zapewnia wsparcie w zakresie wymagań EPREL skierowane dla Producentów.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania „Dokumentacji technicznej Produktu” niezbędnej podczas rejestracji w Europejskiej bazie produktów EPREL wg wymagań:

  •  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2019/2020 z dnia 1 października 2019 ustanawiające wymogi
    dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego,
  • Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła

 

Dodatkowo oferujemy wsparcie przy rejestracji produktów, generowaniu etykiet energetycznych oraz Kart informacyjnych wymaganych przy sprzedaży bezpośredniej oraz sprzedaży na odległość.

Badania realizowane są przez laboratorium badawcze Łukasiewicz – IMiF oddział PREDOM posiadające akredytację krajową (PCA), europejską (ETICS) oraz międzynarodową (IECCE CB) potwierdzającą kompetencję w zakresie prowadzonych badań.

Adam Jurak

Specjalista ds. Certyfikacji

tel. kom.: 506 657 212