Badania na zgodności z normami zharmonizowanymi z dyrektywami 2014/30/UE (EMC) i 2014/53/UE (RED) w zakresie:

Emisji zaburzeń elektromagnetycznych:

 • napięcia zaburzeń ciągłych na zaciskach (9 kHz ÷ 30 MHz)
 • moc zaburzeń (30 MHz ÷ 300 MHz)
 • napięcia zaburzeń nieciągłych (150 kHz ÷ 30 MHz)
 • natężenie prądu indukowanego przez pole magnetyczne w antenie pętlowej (9 kHz ÷ 30 MHz)
 • zaburzenia promieniowane (30 MHz ÷ 6 GHz)
 • emisja harmonicznych prądu
 • parametry wahania napięcia i migotania światła

Odporności na zaburzenia elektromagnetyczne:

 • wyładowania elektrostatyczne (ESD)
 • odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (80 MHz ÷ 6 GHz)
 • udary (surge)
 • serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (burst)
 • zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej (150 kHz ÷ 230 MHz)
 • pole magnetyczne o częstotliwości sieci
 • zapady krótkie przerwy i zmiany napięcia
 • odporności na zaburzenia m. cz., harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego

Zagadnień widma radiowego (EMR):

 • pomiar efektywnej mocy promieniowania
 • pomiar emisji w sąsiedztwie pasma pożądanego
 • pomiar emisji w paśmie niepożądanym
 • pomiar mocy przejściowej
 • pomiar pasma pracy
 • pomiar pasma modulacji
 • pomiar odstępu międzykanałowego

Prowadzimy badania konstruktorskie na etapie projektowania i badania wstępne prototypów.

Oferujemy bezpośredni dostęp do aparatury pomiarowej (np. komora bezodbiciowa, klatka Faradaya) wraz z fachową obsługą, co umożliwia wykrycie źródeł zakłóceń już na etapie projektowania.

Pracownia dysponuje specjalistycznymi stanowiskami do badań m.in. komorą SAC (Semi Anechoic Chamber) z odległością pomiarową 10m.

 

KIEROWNIK PRACOWNI

mgr Tomasz Małyska

Tel. (+48) 22 846-54-31 w.317

e-mail: tmalyska@predom.com.pl

LINK DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Wykonujemy:

– badania kompatybilności elektromagnetycznej
– badania pola elektromagnetycznego
– badania widma radiowego
– świadectwa zgodności elektromagnetycznej
– testy bezpieczeństwa elektromagnetycznego
– badania emisji radiowej