Badania pola elektromagnetycznego dla celów BHP

Częsta ekspozycja na pole elektromagnetyczne jest szkodliwa dla naszego zdrowia, dlatego osoby pracujące w takich warunkach muszą regularnie przechodzić badania lekarskie. Przeprowadzane są także pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, co pozwala określić poziom zagrożenia i dostosować do niego odpowiednie procedury BHP. Dlaczego bada się pole elektromagnetyczne? Każde urządzenie, które korzysta z energii elektrycznej,…