Wzorcowanie urządzeń pomiarowych w PREDOM

Urządzenia pomiarowe z czasem tracą swoje właściwości, co oznacza, że podawane przez nie wartości przestają być wiarygodne. Nie jest to wada czy usterka urządzenia, z powodu której trzeba sprzęt pomiarowy wycofać z użytkowania – powrót do właściwych ustawień zapewni profesjonalne wzorcowanie. Na czym polega wzorcowanie? Ujednolicenie systemu miar to wielkie ułatwienie dla producentów oraz użytkowników,…