Najczęściej stosowane złącza elektryczne

Złącza elektryczne, razem z okablowaniem, są bardzo ważną częścią urządzeń elektronicznych, systemów komunikacji, sprzętu komputerowego. Muszą być bezpieczne dla użytkowników i odporne na działanie czynników zewnętrznych. Od nich też zależy poprawne działanie, dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego modelu złącza. Jak jest zbudowane złącze elektryczne? Złącze elektryczne musi zapewniać stabilne połączenie oraz chronić przed zwarciami.…

Na czym polega wzorcowanie urządzeń?

Wzorcowanie ma na celu potwierdzenie właściwości metrologicznych danego urządzenia. Jest to możliwe dzięki porównaniu wskazań badanego przyrządu ze wskazaniami wzorca służącego do kalibracji. Proces ten musi się odbywać w określonych warunkach. Na czym polega wzorcowanie? Podczas wzorcowania w Laboratorium Metrologicznym Predom sprawdza się, czy pomiary podawane przez urządzenie odpowiadają pomiarom odpowiednio dobranego wzorca. Dla każdego…